Streefdoel 2019 - 2023

In Deo Volente 2023 is de Haarschool een organische, pedagogische gemeenschap. Herbergzaam, duidelijk en begrensd. Geworteld in de identiteit, verbonden aan de historie, gericht op de toekomst. Er zijn open vensters en deuren naar de omringende wereld, intern en extern is er veel verbinding en afstemming. Helderheid en relatie versterken elkaar. De rijke verscheidenheid vormt een eenheid.

In een metafoor gevat: de Haarschool als Twents coulisselandschap.

Dit streefdoel is verder uitgewerkt in ons schoolplan 'Eenheid in verscheidenheid'

Met het bovenstaande hebben we duidelijk gemaakt, vanuit welke visie we gestalte hopen te geven aan de schoolontwikkeling in de toekomst. Een visie is echter nooit af. Nieuwe ontwikkelingen stellen ons voortdurend voor nieuwe vragen. Bij het zoeken naar antwoorden op die vragen, wensen we onverkort vast te houden aan onze gereformeerde beginselen. Daarbij hebben we de wijsheid echter niet in pacht. U wordt dan ook van harte uitgenodigd ons op de samenstelling en praktische uitwerking van onze visie te bevragen.