Onderwijsdoel

Vanuit de genoemde kernwaarden, omarmen we van harte het algemene doel van het reformatorisch onderwijs: ‘(…) Dit onderwijs beoogt in afhankelijkheid van de zegen des Heeren bij te dragen tot de vorming van de leerling tot een zelfstandige, God naar Zijn Woord dienende persoonlijkheid, geschikt en bereid om de ontvangen gaven te besteden tot Zijn eer, tot heil van het schepsel en tot welzijn van kerk, gezin en alle maatschappelijke verbanden, waarin God hem plaatst.’