Visie

‘Samen verantWoordelijk’

Met het publiceren van onze visie, bieden we alle bij de Haarschool betrokkenen een referentiekader om de ontwikkelingen binnen de onze school te duiden. Hier worden we graag op aangesproken. De visie is onderverdeeld in vier onderdelen: Waarden, Kwaliteiten, Onderwijsdoel, Streefdoel. (deze vindt u onder het kopje 'Visie'.)