Samen verantwoordelijk

Welkom op de site van de Haarschool!

De Haarschool is één van de vijf scholen die behoren tot de “Vereniging tot het verstrekken van schoolonderwijs op Reformatorische Grondslag” te Rijssen. Een school die zich gebonden weet aan het onveranderlijke Woord van God en de daarop gegronde belijdenisgeschriften.

Vanuit die grondslag wordt er dagelijks naar gestreefd goed en verantwoord onderwijs te geven, afgestemd op de mogelijkheden van onze kinderen. Veel waarde wordt daarbij gehecht aan een prettig schoolklimaat, waar kinderen zich veilig voelen.

Bijzondere aandacht wordt gegeven aan de ontwikkeling van verantwoordelijkheid. We leren kinderen in een doorgaande lijn om zelfstandig te worden en met anderen samen te werken. In afhankelijkheid van de zegen van de Heere dragen we zo bij aan de vorming van zelfstandige personen, die dienstbaar willen zijn aan kerk, gezin en de samenleving als geheel.

Het huidige schoolgebouw werd in 1976 betrokken en heeft na enkele verbouwingen en uitbreidingen zijn huidige vorm gekregen. De inrichting van het schoolplein is dankzij de inzet van velen bijzonder aantrekkelijk.100-jarig jubileum Reformatorische scholen in Rijssen

Het jubileumjaar is heel anders verlopen dan we ons zelf hadden voorgesteld. Juist in het herdenkingsjaar 2020 werden en worden we er zo bij bepaald dat de mens wikt maar God beschikt. De scholen waren weken gesloten en de leerlingen kregen thuis onderwijs. De geplande jubileumbijeenkomsten in mei konden niet doorgaan.

Het was de bedoeling om tijdens die jubileumbijeenkomsten ook het jubileumboek te presenteren. Nu zal het eerste exemplaar op D.V. 29 september aan burgemeester Hofland worden overhandigd.

Het 600-pagina’s tellende boek met als titel ‘Zijn Naam van kind tot kind’ is na diverse jaren van voorbereiding vanaf nu te bestellen. Het boek beschrijft de geschiedenis van de schoolvereniging vanaf de oprichting en is aangevuld met anekdotes en bijdragen van een groot aantal personen die bij de schoolvereniging betrokken waren of zijn. Ook zijn er honderden (klassen)foto’s in het boek opgenomen. Het is een prachtig en uniek boek geworden met gegarandeerd leesplezier voor jong en oud.

Het boek is uitsluitend via de website www.jubileumrsvr.nl te bestellen en kan direct via I-deal betaald worden. U kunt kiezen voor verzenden en ophalen. De verzendkosten zijn € 7,95.

Wanneer u bij uw bestelling heeft aangegeven dat u het boek af wilt halen, krijgt u per e-mail bericht waar en op welk tijdstip u het boek kunt halen. Vooralsnog zijn er op zaterdagmorgen D.V. 3 oktober en 17 oktober uitgiftemomenten gepland. Mede in verband met de maatregelen rond Corona zullen we de ophaalmomenten spreiden over de morgens.

Tot 31 oktober is het boek te bestellen voor de speciale prijs van € 22,50. Daarna kost het boek € 27,50.

Het boek wordt verkocht zonder winstoogmerk. Mede door de bijdrage van diverse bedrijven hebben we de aanschafprijs laag kunnen houden. 

Voor alle data op de website geldt: D.V.

Er zijn geen tijdlijn items gevonden

Principieel passend onderwijs

Als reformatorische school is 'Gods Woord' de basis van ons onderwijs. In de tien geboden vinden we de regels voor goed burgerschap. Onderwijskundig werken we aan passend onderwijs vanuit het onderwijsconcept BAS+. Dit betekent bouwen aan een adaptieve school en is te zien aan hoe wij werken aan voorspelbaarheid, regels en routines, ouder- en kind gesprekken, basiscommunicatie, coöperatief leren, etc. Passend onderwijs betekent dat wij een passende plek voor iedereen proberen te zoeken. Vaak binnen onze school, soms daar buiten.