Berséba

De Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs voor primair en speciaal onderwijs, werkend onder de naam Berséba, is het landelijk reformatorisch samenwerkingsverband voor primair en speciaal onderwijs. Hierbij zijn alle honderdzeventig reformatorische basisscholen en speciale (basis)scholen aangesloten. Op onze scholen neemt de Bijbel, als het Woord van God, een centrale plaats in. Samen zorgen we voor passend onderwijs voor bijna veertigduizend leerlingen. 

Voor meer informatie verwijzen we u naar de website: https://www.berseba.nl/regios/noordoost