ADVIESRAAD

De adviesraad bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten en wil mede vorm geven aan het beleid op de demoschool en bijdragen aan het uitvoeren van dit beleid.

VISIE

De AR adviseert,controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders en leerkrachten om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en leerkrachten te creëren en te behouden. Dit doen we door:
  • de (beleids-) voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, informatie- en initiatiefrecht.
  • actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen.
  • een bijdrage te leveren in de GAR.
Centraal staat daarbij hoe we vanuit de AR kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige personen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, hun omgeving en de samenleving, passend bij onze identiteit.

De AR vergadert ongeveer vier maal per jaar. Voor vragen of meer informatie kunt u een e-mail sturen aan de secretaris (zie schoolgids)