Home - Haarschool

De Haarschool is één van de vijf scholen die behoren tot de “Vereniging tot het verstrekken van schoolonderwijs op Reformatorische Grondslag” te Rijssen. Een school die zich gebonden weet aan het onveranderlijke Woord van God en de daarop gegronde belijdenisgeschriften.

Vanuit die grondslag wordt er dagelijks naar gestreefd goed en verantwoord onderwijs te geven, afgestemd op de mogelijkheden van onze kinderen.

Veel waarde wordt daarbij gehecht aan een prettig schoolklimaat, waar kinderen zich veilig voelen.

Het huidige schoolgebouw werd in 1976 betrokken en heeft na enkele verbouwingen en uitbreidingen zijn huidige vorm gekregen. In 1997 werd een schoolhof gerealiseerd.

Voor alle data op de website geldt: D.V.

 

   

    

   

  klik op het SAM-logo voor meer informatie